Omurga GPYŞ Karma Birinci GYF

Omurga GPYŞ Karma Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu Şubat 2017'de  ihraç iznini Sermaye Piyasası Kurulundan almıştır. Fon katılma payları; iç tüzük ve ihraç belgesinde yer alan esaslar çerçevesinde 30 Haziran 2017 tarihinden itibaren yatırımcılara sunulacaktır.

 

Omurga GPYŞ Karma Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu İç Tüzük                        Omurga GPYŞ Karma Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi